Start Zabytki Sandomierza Katedra w Sandomierzu

Katedra w Sandomierzu

Katedra. Bazylika katedralna pod wezwaniem Narodzenia NMP. Gotycka świątynia wzniesiona (w miejscu wcześniejszego kościoła) z fundacji Kazimierza Wielkiego pomiędzy rokiem 1360 a 1382 rokiem. Jest głównym zabytkiem Sandomierza.

Odwiedzana chętnie przez wycieczki. To główny kościół diecezji sandomierskiej. W połowie XV wiekudobudowano kaplicę mansjonarzy z zakrystią, podczas pożaru w 1656 roku zniszczeniu uległ dach, szczyty zachodnie i znaczna część sklepienia prezbiterium, w latach 1670-74 przebudowano w stylu barokowym fasadę zachodnią oraz dobudowano kruchtę z kolumnowym portalem. Świątynia została częściowo uszkodzona w czasie wojen napoleońskich w 1809 roku, w drugiej połowie XIX wieku kościół regotycyzowano. Wystrój wnętrza barokowy i rokokowy; w prezbiterium znajdują się freski bizantyjsko - ruskie z pierwszej połowie XV wieku (ufundowane przez Władysława Jagiełłę, który wielokrotnie tu gościł), w kaplicy mansjonarskiej polichromia rokokowa wykonana w latach 1770-75 przez Bartłomieja Gołębiowskiego i Mateusza Rejchana, ołtarze z rzeźbami z 1770-73 autorstwa Macieja Polejowskiego. Dzwonnica późnobarokowa wzniesiona w latach 1737-43. W skarbcu katedralnym przechowywane są cenne pamiątki związane z historią.

lokalizacjia: ulica Mariacka, czas zwiedzania z przewodnikiem: 30 minut

dostępność dla turystów:
w sezonie wejścia: od wtorku do soboty w godz. 10, 11, 12,
13, 15.30, 16.30. W niedzielę i uroczystości w godzinach: 13, 14, 15.30, 16.30,
w poniedziałki katedra nieczynna.
Poza sezonem: w tygodniu 10, 11, 12. W niedzielę: 13, 14. Poniedziałek nieczynne

Msze święte:
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 17:30

Święta państwowo zniesione: 7:00; 9:00; 17:30
Dni powszednie: 7:00; 17:30 


Sandomierz